INSP! Media producerer film til ministerbesøg

Den 19. decem­ber besøgte Sund­hedsmin­is­ter Astrid Krag Roskilde Kom­mune. Under besøget fik hun beskrevet Sund­hed­s­cen­terets pro­jekt ‘Et godt liv’ hvor etniske kvin­der med sund­hed­sprob­le­mer med stor suc­ces bliv­er intro­duc­eret for kostve­jled­ning og motion tilpas­set dem. INSP! Media pro­duc­erede der­for en film om Sund­hed­s­cen­teret for Social & Sund­hed, som Astrid Krag så da hun besøgte råd­huset i Roskilde: