Et nyt år i fuld fart!

INSP! Media er trådt ind i det nye år med mange pro­jek­ter på bedding.

En fast “kunde” er Ban­dakademiet, hvor INSP! Media fun­ger­er som kon­sulent, med pro­jek­tled­er­rollen på iværk­sæt­ter­for­lø­bet Music2Business. Deru­dover er Kar­ri­ereKanonen 2012 skudt i gang, og den 21.–22. jan­u­ar afhold­er Ban­dakademiet og INSP! en Band­work­shop-week­end, hvor 3 bands får kreativ spar­ring gen­nem 3 inten­sive værk­st­ed­er og en fælles sceneperformance-session.

Forenin­gen INSP! fort­sæt­ter Play, som nu har for­grenet sig i Play By Day ons­dag fra 15–18 for de 9–14-årige, der i den kom­mende tid skal lave kun­stin­stal­la­tion­er til Kul­turstrøget (som I nok skal høre mere til), og Play By Night, hvor unge tirs­dag og ons­dag fra 16–21 arbe­jder med bl.a. mad‑, musik‑, film- og (billed)værksteds-projekter. Her har INSP! Media netop afholdt den første Film­work­shop. Se lidt billed­er fra den dag her.

I skol­ernes vin­ter­ferie (uge 8 ) afhold­er INSP! Media en mobil­film­work­shop på Trekro­ner som en del af Sjov Ferie. Her skal der over 5 dage pro­duc­eres små mobil­film, der afs­luttes med “gal­lapremiere” på RUC’s bib­liotek fredag den 24. feb­ru­ar kl. 15–16.

Roskilde Kom­munes Cen­ter for hand­i­cap har bedt om end­nu en pro­duk­tion fra INSP! Media. Denne gang kom­mer den til at omhan­dle den musikvirk­somhed, som udspringer fra ITC. Optagelserne i er i fuld gang! Se de tidligere pro­duk­tion­er her.

Vi ses derude i 2012!