Børnekonventionen 25 år

Palles Gave­bod, Roskilde Bib­liotek­erne, Unicef og Roskilde Kom­mune fejrede sam­men med 3 skol­er i Roskilde børnekon­ven­tio­nens 25-års jubilæum den 20. novem­ber 2014. Det skete med kul­mi­na­tio­nen af et kun­st­pro­jekt, hvor to klass­er fra hver af de 3 skol­er fremviste deres arbe­jde med dans, billed­kun­st og rap i en danse­for­estill­ing, en ferniser­ing og en rap-kon­cert med “stjernestøv” fra AndyOp.

http://youtu.be/-QFzcNlGyMU