Sundhedscentret får ny hjemmeside og YouTube-kanal

INSP! Media har i slut­nin­gen af 2014 og de første måned­er af 2015 stået for pro­duk­tio­nen af 12 korte film om Sund­hed­s­cen­tret i Roskilde Kom­munes ind­sat­som­råder, der nu er klar til lancerin­gen af Sund­hed­s­cen­trets nye hjemmeside.

Deru­dover er Sund­hed­s­cen­tret nu kom­met på YouTube med deres egen kanal! Se alle video­pro­duk­tion­erne HER

https://www.youtube.com/watch?v=UnwkbRW2o8o