De frivillige blev fejret

Det går stærkt i INSP! Media for tiden —  så stærkt, at hjemmes­i­den her ikke når at blive opdateret med hver nye pro­duk­tion, der bliv­er leveret.

Således også fil­men om Friv­il­lig Fredag 2012 i Roskilde, der igen blev holdt i stemn­ings­fyldte ram­mer i Hal10 på Musi­con. Denne gang var det den sociale del af arrange­mentet, der blev doku­menteret af INSP! Media.