Frivillig Fredag — en fin dag!

INSP! Media lev­erede en film om de friv­il­lige kræfter i Roskilde til Friv­il­lig Fredag (se for­rige indlæg). Efter­føl­gende er denne lille stemn­ingsrap­port blevet klip­pet sammen: