Ungedagen præsenteret for politikerne

INSP! Media doku­menterede Ungeda­gen, arran­geret af Roskilde Kom­munes Kul­tur- og Idræt­safdel­ing. Mere end 70 af Roskildes unge del­tog. Ungeda­gen var de unges lej­lighed til at tale, mens Roskilde Kom­munes poli­tikere og for­valt­ning lyttede.

One Reply to “Ungedagen præsenteret for politikerne”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.