DVD produceret til Inuit Nu

INSP! Media pro­duc­erede i den for­gangne uge dvd, dvd-menu og lay­out af cov­er til fil­men inu­it nu — grøn­landske dage i Roskilde pro­duc­eret af ice cool pic­tures. Fil­men doku­menter­er kul­tur­fes­ti­valen, der prægede Roskilde i april måned 2011. Dvd’en udde­les til de aktør­er, der del­tog, samt poli­tikere i Roskilde og på Grønland.

Cover til dvd'en om 'inuit nu'