Børnekonventionen 25 år

Palles Gave­bod, Roskilde Bib­liotek­erne, Unicef og Roskilde Kom­mune fejrede sam­men med 3 skol­er i Roskilde børnekon­ven­tio­nens 25-års jubilæum den 20. novem­ber 2014. Det skete med kul­mi­na­tio­nen af et kun­st­pro­jekt, hvor to klass­er fra hver af de 3 skol­er fremviste deres arbe­jde med dans, billed­kun­st og rap i en danse­for­estill­ing, en ferniser­ing og en rap-kon­cert med “stjernestøv” fra AndyOp.

http://youtu.be/-QFzcNlGyMU

Up With People — glade for Roskilde

Roskilde fik i novem­ber 2013 besøg af Up With Peo­ple — en inter­na­tion­al organ­i­sa­tion der sender unge rundt i hele ver­den for at lave friv­il­ligt arbe­jde og fremvise et show med musik og dans. Roskilde Kom­mune greb chan­cen for at få præsen­teret byen på 11 sprog til 11 nation­aliteter over hele ver­den. INSP! Media fangede delt­agerne på Stæn­der­torvet og Vikingeskib­smuseet og fik deres umid­del­bare indtryk af byen