Borgerindragelse i innovationsprocessen, formidlet af INSP! Media

Roskilde Kom­mune har sat fuld tryk på inno­va­tio­nen og har i den forbindelse inviteret Roskildes borg­ere til at delt­age i fokus­grup­per der skal hjælpe kom­munen med at finde de cen­trale spørgsmål i udviklin­gen af det offentlige. INSP! Media doku­menterede en af borg­er­grup­perne på Roskilde Bib­liotek, og fil­men er del af en række pro­duk­tion­er med fokus på ’employ­er brand­ing’, som INSP! Media er blevet bedt om at producere: