Borgerindragelse i innovationsprocessen, formidlet af INSP! Media

Roskilde Kom­mune har sat fuld tryk på inno­va­tio­nen og har i den forbindelse inviteret Roskildes borg­ere til at delt­age i fokus­grup­per der skal hjælpe kom­munen med at finde de cen­trale spørgsmål i udviklin­gen af det offentlige. INSP! Media doku­menterede en af borg­er­grup­perne på Roskilde Bib­liotek, og fil­men er del af en række pro­duk­tion­er med fokus på ’employ­er brand­ing’, som INSP! Media er blevet bedt om at producere:

Fra barn til barn

INSP! Media har netop aflev­eret en doku­men­tarpro­duk­tion om pro­jek­tet Fra barn til barn. To børne­haveklass­er byt­tede skole for en uge og skabte i fæl­lesskab med en kun­st­ner et kun­stværk til den anden klasse med udgangspunkt i et even­tyr. Efter skole mødtes børnene i deres SFO’er. Målet var at lære børnene om at hjælpe, at dele, om fæl­lesskab og rummelighed.

INSP! Media doku­menterede pro­jek­tet, der blev gen­nem­ført med økonomisk støtte fra Roskilde Bib­liotek og Kulturbussen.