Fra barn til barn

INSP! Media har netop aflev­eret en doku­men­tarpro­duk­tion om pro­jek­tet Fra barn til barn. To børne­haveklass­er byt­tede skole for en uge og skabte i fæl­lesskab med en kun­st­ner et kun­stværk til den anden klasse med udgangspunkt i et even­tyr. Efter skole mødtes børnene i deres SFO’er. Målet var at lære børnene om at hjælpe, at dele, om fæl­lesskab og rummelighed.

INSP! Media doku­menterede pro­jek­tet, der blev gen­nem­ført med økonomisk støtte fra Roskilde Bib­liotek og Kulturbussen.

One Reply to “Fra barn til barn”

Lukket for kommentarer.