Kundskabens Brønd — Fra Barn til Barn version 2.0

Pilot­pro­jek­tet Fra Barn til Barn som INSP! Media doku­menterede i 2011 er blevet til et “rigtigt” pro­jekt, der har fået støtte til at gen­nem­føre et kun­st­pro­jekt for to børne­haveklass­er i hhv. Dåstrup og Viby Sj. Denne gang havde kom­pon­ist Math­ias Mad­sen Munch skrevet musik over even­tyret Kund­sk­abens Brønd, som børnene ind­sang, udover det kun­st­pro­jekt der lige­som i piloten blev givet som gave fra den ene børne­haveklasse til den anden.

Pro­jek­tet er blevet til med støtte fra Kul­tur­bussen, Kul­tur & Idræt, Roskilde Kommune

 

 

Fra barn til barn

INSP! Media har netop aflev­eret en doku­men­tarpro­duk­tion om pro­jek­tet Fra barn til barn. To børne­haveklass­er byt­tede skole for en uge og skabte i fæl­lesskab med en kun­st­ner et kun­stværk til den anden klasse med udgangspunkt i et even­tyr. Efter skole mødtes børnene i deres SFO’er. Målet var at lære børnene om at hjælpe, at dele, om fæl­lesskab og rummelighed.

INSP! Media doku­menterede pro­jek­tet, der blev gen­nem­ført med økonomisk støtte fra Roskilde Bib­liotek og Kulturbussen.