Music2Business — Anden iværksætterworkshop for musikere afholdt

Ons­dag og tors­dag den 28. og 29. afholdt Ban­dakademiet, Vol­cano Man­age­ment og Man­to A/S den anden work­shop i iværk­sæt­ter­for­lø­bet Music2Business. Denne gang var fokus på self management.

INSP! Media fun­ger­er som pro­jek­tled­er for Ban­dakademiet og doku­men­tarist på pro­jek­tet, og det kom der en lille film ud af…