Roskilde Kommune tænker affald som en ressource

I forbindelse med den kom­mende affald­splan 2014–18 har Roskilde Kom­mune afholdt en række arrange­menter. I den forbindelse er INSP! Media blevet bedt om at foto- og videodokume­tere og pro­duc­ere lay­out til en “Roskilde-affalds­be­hold­er” med en col­lage bestående af Roskilde Domkirke, Roskilde Fes­ti­val og Havhingsten.

Den 7. feb­ru­ar afholdt Teknik og Miljø en work­shop for kom­munens affald­safdel­ing med indlæg fra forskel­lige oplægsh­oldere. INSP! Media lev­erede fotografi­er fra dagen: