Finalevideo til KL’s innovationspris 2011

Roskilde Kom­munes ind­sats på syge-ældreom­rådet fik KL til at nominere Social & Sund­hed til Inno­va­tion­sprisen 2011. INSP! Media blev bedt om at pro­duc­ere en film om den ‘Hel­hed i ind­sat­sen’ som giv­er de ældre borg­ere et bedre for­løb efter hos­pi­talsindlæggelser. Fil­men blev vist til finalen i Odense 7. decem­ber 2011 og mod­tog stort bifald.