Fuld gang i Social & Sundhed

INSP! Media pro­duc­er­er i denne tid mange film for Roskilde Kom­munes Social- og Sund­hed­safdel­ing. Fokus er på ITC — et sted for folk med hjer­neskade fra fød­slen, der udgør en ressource på jobmarkedet.

Deru­dover er Social og Sund­hed nomineret til KL’s Inno­va­tion­spris 2011. Til “finalen” skal INSP! Media pro­duc­ere en film om pro­jek­tet “Hel­hed i ind­sat­sen” der skal præsen­tere det nominerede pro­jekt i lev­ende billeder.