NØRDCAMP — en bragende succes

I slut­nin­gen af som­mer­fe­rien gen­nem­førte DR, Orange Inno­va­tion og Det Danske Spe­jderko­rps over 3 omgange en 3‑dages NØRDCAMP på Musi­con i Roskilde. Som det kan ses på camp­ens Face­book gik det ikke stille af sig.

INSP! Media var i for­bere­delses­fasen blevet engageret til at stå for teknikken omkring det “MovieLab” hvori børnene i løbet af 3 timer skulle lave spe­cial effects og optage en action­scene til NØRDCAMP — The Movie. Deru­dover pro­duc­erede INSP! Media en kort sekvens med STORENØRD-værterne Kåre og Emil, hvor de præsen­terede pro­jek­tet for børnene: