NØRDCAMP — en bragende succes

I slut­nin­gen af som­mer­fe­rien gen­nem­førte DR, Orange Inno­va­tion og Det Danske Spe­jderko­rps over 3 omgange en 3‑dages NØRDCAMP på Musi­con i Roskilde. Som det kan ses på camp­ens Face­book gik det ikke stille af sig.

INSP! Media var i for­bere­delses­fasen blevet engageret til at stå for teknikken omkring det “MovieLab” hvori børnene i løbet af 3 timer skulle lave spe­cial effects og optage en action­scene til NØRDCAMP — The Movie. Deru­dover pro­duc­erede INSP! Media en kort sekvens med STORENØRD-værterne Kåre og Emil, hvor de præsen­terede pro­jek­tet for børnene:

Travlhed op mod ferien

I denne slut­spurt op mod som­mer­fe­rien er INSP! Media ved at afrunde flere projekter.

Bon­de­gaar­den skal have som­mer­billed­erne på hjemmes­i­den, efter at INSP! Media gen­nem et halvt år har ful­gt årstidernes gang blandt Herefordkvæget.

Mad­kul­turen får videodoku­menteret deres pilot­pro­jekt Mad­værk­st­ed­er, der skal gøre børn og unge inter­esserede i mad og give dem bedre mad­van­er. Videoen bliv­er forhåbentlig klar inden ferien.

NØRDCAMP er en 3‑dages nørd­fes­ti­val (gange 4!) for fans af STORENØRDDR. INSP! Media sørg­er for at små de 1000 børn der for­ventes at delt­age får fil­met, redi­geret og udsendt små klip fra deres forsøg — og lavet en action­film på fes­ti­valen, der arran­geres af Orange Inno­va­tion.

Billed­er i bok­sen er et under­vis­nings­ma­te­ri­ale til kris­ten­dom­sun­dervis­nin­gen i ind­skolin­gen, der er ved at blive udformet af Bibelsel­sk­a­bets For­lag. Til det pro­duc­er­er INSP! Media 15 små film, der relater­er til mate­ri­alets ind­hold. I denne uge laver vi optagelserne til sid­ste klip og færdig­gør om muligt hele produktionen.

Inte­gra­tionsnet har igangsat et afk­lar­ings- og nyt­te­have­pro­jekt som INSP! Media doku­menter­er frem til august. De får besøg af INSP! Media én gang eller to mere inden ferien.

På søndag hold­er INSP! Go Orange Have­fest — det bliv­er orange hygge over hele lin­jen, hvor hele Roskilde lad­er op til byens største begiven­hed. INSP! Media har leg­et med forenin­gens nye grafik og lavet plakat til arrangementet.

…og så er der alt det løse, der dukker op hen­over ugen 🙂 Vi ses derude!