Madværksteder — et tilbud til SFO’er og klubber i Roskilde

Mad­kul­turen vil med Mad­værk­st­ed­er moti­vere og inspirere børn, unge og medar­be­jdere i SFO’er og klub­ber til at tage køkkenkniv­en i egen hånd og hvor mad og måltider blive en inte­gr­eret del af hverda­gen i institutionerne. 

I den forbindelse har INSP! Media pro­duc­eret en lille film om pro­jek­tet, der kan vis­es i andre insti­tu­tion­er og til Mad­kul­turens hjemme­side i håbet om at få alle Roskildes insti­tu­tion­er med.