Verdens Bedste Nyheder — formidlet i levende billeder

Anden fredag i sep­tem­ber er årets fejring af Ver­dens Bed­ste Nyhed­er: Halvde­len af ver­dens fat­tige er kom­met ud af fattigdom.

Ver­dens Bed­ste Nyhed­er arbe­jder for at formi­dle de pos­i­tive his­to­ri­er fra ulandene.

I år var INSP! Media med da friv­il­lige fra en masse organ­i­sa­tion­er samt “Roskilde-ambas­sadør­erne” uddelte nyhe­den sam­men med en juice til mor­gen­pas­sager­erne på Roskilde Station.