INSP! Media — underleverandør for Devoteam

INSP! Media har i forbindelse med en opgave for en større dan­sk olievirk­somhed indgået under­leverandøraftale med Devoteam. Samar­be­jdet er startet allerede i 2011 med pro­duk­tio­nen af 3 film for DSB S‑tog, men er nu blevet for­malis­eret gen­nem en skriftlig aftale mellem parterne. Der arbe­jdes i øje­b­likket på et større “sal­gs­frem­stød” af samar­be­jdet internt i Devoteam, og på sigt med flere poten­tielle kunder.