Fuld gang i Social & Sundhed

INSP! Media pro­duc­er­er i denne tid mange film for Roskilde Kom­munes Social- og Sund­hed­safdel­ing. Fokus er på ITC — et sted for folk med hjer­neskade fra fød­slen, der udgør en ressource på jobmarkedet.

Deru­dover er Social og Sund­hed nomineret til KL’s Inno­va­tion­spris 2011. Til “finalen” skal INSP! Media pro­duc­ere en film om pro­jek­tet “Hel­hed i ind­sat­sen” der skal præsen­tere det nominerede pro­jekt i lev­ende billeder.

Fuld tryk på innovation

Roskilde Kom­mune sæt­ter i denne uge fokus på inno­va­tion og har bedt INSP! Media pro­duc­ere 3 video­er. Deru­dover relanceres tidligere pro­duk­tion­er med inno­va­tion­saspek­ter på kom­munens intranet.

Første pro­duk­tion omhan­dler pro­jek­tet Nordic Smart på folkeskoleområdet:

Et andet pro­jekt sæt­ter fokus på udvikling­shæmmede på jobmarkedet:

 

Pro­jek­tet “Drenge Uddan­nelse Roskilde” blev kick­startet ved en kon­fer­ence tors­dag den 27. okto­ber. INSP! Media lev­erede break­ers med drenges syn på uddan­nelse, afviklede og doku­menterede hele dagen: