Konference om børn og unges brug af IT

Den 5. marts 2012 afholdt Skole- og Børneud­val­get i Roskilde Kom­mune deres årlige kon­fer­ence hen­vendt til medlem­mer af bestyrelser, foræl­dr­eråd for skol­er, 0–6 års dagtil­bud, SFO’er, klub­ber, byrådsmedlem­mer og andre samarbejdsparter.

Kon­fer­en­cen for 2012 havde temaet “Børn, unge og dig­i­tale mulighed­er” og havde ca. 300 deltagere.

INSP! Media pro­duc­erede en stemn­ingsrap­port fra dagen