Sundhed for alle i Roskilde

INSP! Media var med da Sund­hed­s­cen­tret for et år siden åbnede en sund­hed­scafé i et boligom­råde i Roskilde. Der er nu gået et år, og i forbindelse med en rap­port om pro­jek­tet er INSP! Media blevet bedt om at lave en ny film, der vis­er hvad borg­erne har fået ud af tilbudet.