INSP! Media klipper musik-dokumentar om Mikael Kærsgaard

Musik­eren Mikael Kærs­gaard er kom­met under Ban­dakademiets vinger for en tid. Særligt med hans vin­der­pro­jekt, Kites and Komets, der vandt dette års Kar­ri­ereKanon. På SPOT-fes­ti­valen i Århus optrådte han med ikke min­dre tre kon­stel­la­tion­er, og fotograf David Bust ful­gte ham gen­nem en hæs­blæsende dag. INSP! Media har efter­føl­gende stået for sam­men­klip­pet som del af Ban­dakademiets støtte til en spirende stjerne…