Zebracykler i Roskilde

Roskilde Kom­mune har gang inno­va­tions­dag­sor­de­nen. I den forbindelse er ledere på tværs af kom­munen sat sam­men for at komme med nye bud på inno­v­a­tive løs­ninger på vores fælles udfor­dringer. Et led­er­netværk har der­for startet pro­jekt Zebra­cyk­ler — et socialøkonomisk bycykel­pro­jekt, der tilby­der socialt sår­bare unge og på sigt måske også andre grup­per at stå for ind­sam­ling, vedlige­hold, repa­ra­tion og udlån af bycyk­ler i Roskilde.

Idéen er på teg­ne­bræt­tet end­nu, men der er plan­er om at pro­jek­tet skal føres ud i livet. Indtil videre har INSP! Media pro­duc­eret denne lyn­hur­tige interne præsen­ta­tion af projektet: