QR-kode til fortælling om ertebølleskaldyngen!?

Nok den mest mys­tiske over­skrift der er pro­duc­eret i nyere tid. Men INSP! Media har nu pro­duc­eret video­er med lækker grafik af Søren Tim Nord­bo og Rune T Kid­des fede stemme, der fortæller om Skjoldun­ge­landet. Video­erne skal ses af inter­esserede i forbindelse med Olaf Manske Ander­sens skulp­tur­er der kom­mer til at stå ved Vikingeskibsmuseet.

Gen­nem QR-koder har folk med en smart­phone adgang til video­erne. God fornø­jelse! Og for dem uden, kan I se video­erne her

Der er gang i den!

Det går stærkt i INSP! Media i disse dage. Pt. står den på pro­duk­tion af film om de friv­il­lige i Roskilde, der skal vis­es i forbindelse med Friv­il­lig Fredag den 30. sep­tem­ber. Der skal filmes roere, spe­jdere, ældremo­tion­is­ter og meget andet.

En fast del af INSP! Medias tid går til pro­jek­tledelse i Ban­dakademiet, der pt. er i fuld gang med for­lø­bet Music2Business. Ved første work­shop pro­duc­erede INSP! Media en hur­tig stemningsrapport:

I dag stod INSP! Media for optagelserne af Rune T Kid­des stemme til syv små fortællinger, der via QR-koder skal kunne høres på smart­phones på ruten “Skjoldungestien”, der på sigt skal gøre et større område omkring Roskilde til nation­al­park. Hør en lille smagsprøve her:

Skjoldungestien

Forenin­gen INSP! er i fuld gang med et work­shop­for­løb ved navn INSP! Play. INSP! Media fun­ger­er som pro­fes­sionel film-lege-vok­sen, og målet er en ferniser­ing på INSP! til kun­st­fes­ti­valen ‘Kun­sten i Højsædet’ i Roskilde 24. og 25. sep­tem­ber. Her en lille smagsprøve: