Haveprojekt formidlet i stemningsbilleder

Det er ikke for­di der ikke sker noget hos INSP! Media — der er bare så travlt at der dårligt er tid til at kom­mu­nikere det ud!

-Som nu forleden da Tryg­fonden over­rak­te Inte­gra­tionsnet godt 1,5 mio. til deres pro­jekt ‘Grønne aktiv­er’. INSP! Media er ved at doku­mentere hele pro­jek­tet, men havde til over­rækkelsescer­e­monien sam­men­klip­pet en lille stemn­ings­film fra de første måned­er i pro­jek­tet. Senere føl­ger en større doku­men­tar om projektet.