Et måltid er mere end mad

Forenin­gen INSP! har med INSP! Mad skabt en socialøkonomisk virk­somhed, der er med til at skabe den mang­foldighed stedet emmer af. Maden er baseret på årsti­dens økol­o­giske råvar­er, inspir­eret af kvin­dernes kul­turelle bag­grund og stærkt fokus på kvalitet. Der serveres frokost alle hverdage kl. 12.

Kvin­derne i køkkenet er i et 13-ugers opkval­i­fi­cer­ings­for­løb, der skal ruste dem til arbe­jds­markedet, men udover at lære om hygiejne, mad­pro­duk­tion og ‑server­ing giv­er det en mulighed for at blive del af en lev­ende foren­ing med kul­turelle aktiviteter, iværk­sæt­tere og dermed et netværk.

Læs mere på INSP!s hjemme­side