Ungedagen — teaser

Op til Ungeda­gen pro­duc­erede INSP! Media 4 video­hilsner for Kul­tur & Idræt, Roskilde Kom­mune. Den 4. kom fra Ras­mus Olsen, stand-up komik­er kendt fra Zulu, der lev­erede denne hilsen til Roskildes unge: