Hotspot Nørrebro — tryghed i nærområdet

Hotspot Nør­re­bro er en ind­sats, der arbe­jder på at øge tryghe­den for beboerne i byrum­met ved at ned­bringe krim­i­naliteten. Det er Køben­havns Kom­mune der står bag pro­jek­tet, som i første halvår af 2012 afhold­er kurs­er for foræl­dre til børn i 10–12-års alderen, der bor omkring Blågårds Plads og Nørrebrohallen.

I forbindelse med disse kurs­er vis­es korte stemn­ings­film pro­duc­eret af INSP! Media om det, at have et fritid­sjob; om fritid­sklub-tilbud; og om Fam­i­lieråd­givnin­gen i Stefansgade.

Læs mere om pro­jek­tet HER