Bykomponisten siger farvel med bravour

Bykom­pon­ist Fred­erik Thaae har i godt to år fun­geret som Roskildes Bykom­pon­ist. Her har han haft travlt med at kom­ponere musik til alt lige fra orkestre til ringe­ton­er, og slut­tede af med et værk til en sam­ling af Roskilde Musiske Skoles og Roskilde Kul­turskoles musikere ved Nytårskon­certen 2012. Bymusen filmede for­lø­bet op til kon­certen, hvorefter INSP! Media tog sig af klipningen.

Denne ver­sion er “den lange” til de mest inter­esserede. Der føl­ger en kor­tere ver­sion i den kom­mende tid.