Så er der FLUKS-film

FLUKS er en helt ny og anderledes fes­ti­val for unge. På FLUKS han­dler det om selv at arbe­jde med kun­st i alle mulige afskygninger: spille, syn­ge, danse, teg­ne, filme, forme, skrive. Det han­dler også om at krydse de forskel­lige kun­starter og gen­r­er, at afprøve vilde idéer og så selvføl­gelig om at være sam­men med andre unge der er superkreative. Første gang foregik det lige uden for Sorø fra 10.–15. juli 2012.

INSP! Media var inspi­ra­tor og work­shopled­er for FLUK­S­pressen — FLUK­S’s pres­seteam af unge delt­agere, der pro­duc­erede 3 videoar­tik­ler på 3 dage under festivalen.

Efter­føl­gende har INSP! Media pro­duc­eret denne film om festivalen:

FLUKS er støt­tet af Kul­tur­re­gion Midt- og Vestsjælland

Se FLUKS-bloggen og læs mere om FLUKSfluks.nu