Roskildes breddeidrætsskoler portrætteret

Baune­højskolen i Jyllinge er én ud af tre bred­dei­drætsskol­er i Roskilde. Det bety­der, at der for 0.–2.-klasserne er afsat to timer ekstra til idræt, og at bevægelse tænkes ind i al under­vis­ning. På sigt vil alle klas­setrin blive ind­draget. Deru­dover er SFO’en blevet DGI-cer­ti­fi­ceret, hvilket bety­der leg og bevægelse gen­nem hele dagen.

INSP! Media har netop aflev­eret denne lille fortælling om den særlige indsats: