INSP! Media-film som pragteksempel på innovation i Roskilde Kommune

Roskilde Kom­munes borgmester, Joy Mogensen, har opret­tet en ny blog med opfor­dring til at byde ind med tanker om, hvor­dan Roskilde Kom­mune kan tænke anderledes og inno­v­a­tivt. Her frem­drager hun ITC som eksem­pel, med INSP! Medias video­pro­duk­tion om pro­jek­tet indlejret:

http://joyiroskilde.wordpress.com/2012/02/07/nytaenkning-i-roskilde-kommune/

INSP! Media er i øje­b­likket ved at lave end­nu en pro­duk­tion om ITC, denne gang deres musikvirksomhed.