Vampyrfilm i Viby

INSP! Media har i april måned besøgt Hjør­net Fritids- og Ung­dom­sklub i Viby Sj. for at give dem mulighed for at lege med film. Det blev til en vampyr­film og forskel­lige andre små forsøg, og en opda­ter­ing af klubbens klippe-computer.

Vi præsen­ter­er: Én gang vampyr — altid vampyr

-Og Bjørn

Hotspot Nørrebro — tryghed i nærområdet

Hotspot Nør­re­bro er en ind­sats, der arbe­jder på at øge tryghe­den for beboerne i byrum­met ved at ned­bringe krim­i­naliteten. Det er Køben­havns Kom­mune der står bag pro­jek­tet, som i første halvår af 2012 afhold­er kurs­er for foræl­dre til børn i 10–12-års alderen, der bor omkring Blågårds Plads og Nørrebrohallen.

I forbindelse med disse kurs­er vis­es korte stemn­ings­film pro­duc­eret af INSP! Media om det, at have et fritid­sjob; om fritid­sklub-tilbud; og om Fam­i­lieråd­givnin­gen i Stefansgade.

Læs mere om pro­jek­tet HER