INSP! Media indgår aftale med Youthcamp Ballerup 2011

INSP! Media vil den 12. august intro­duc­ere unge delt­agere fra hele Europa til den 24-timers video­marathon, som Ballerup Bib­liotek stiller på benene under Youth­camp Ballerup 2011.

I første omgang skal delt­agerne have en tur­bo-intro­duk­tion til film­sprog­et og mulighed­erne med et flip-kam­era. Lørdag står den på klip­n­ing i et hæs­blæsende tem­po. Det skal blive spæn­dende at se, hvad de unge kan dri­ve det til!