Kundskabens Brønd — Fra Barn til Barn version 2.0

Pilot­pro­jek­tet Fra Barn til Barn som INSP! Media doku­menterede i 2011 er blevet til et “rigtigt” pro­jekt, der har fået støtte til at gen­nem­føre et kun­st­pro­jekt for to børne­haveklass­er i hhv. Dåstrup og Viby Sj. Denne gang havde kom­pon­ist Math­ias Mad­sen Munch skrevet musik over even­tyret Kund­sk­abens Brønd, som børnene ind­sang, udover det kun­st­pro­jekt der lige­som i piloten blev givet som gave fra den ene børne­haveklasse til den anden.

Pro­jek­tet er blevet til med støtte fra Kul­tur­bussen, Kul­tur & Idræt, Roskilde Kommune