Ballerup YouthCamp præsterede 4 film på 24 timer

I den for­gangne week­end afholdt Ballerup Kom­mune en ung­dom­sle­jr for omkring 300 unge på 15–25 år fra hele ver­den — Youth­Camp 2011.

INSP! Media var blevet bedt om at intro­duc­ere delt­agerne i en 24-timers video­marathon til de tekniske og æstetiske udfor­dringer i at lave vide­ofilm på flip-kam­er­aer. Fredag gav INSP! Media således et oplæg, og var igen lørdag med til at give delt­agerne hjælp i klippe­fasen, kort inden de 24 timer løb ud.

Resul­tatet af delt­agernes engage­ment kan ses her:
http://www.youtube.com/user/Youthcamp2011