Referencer

INSP Media har været en væsentlig dri­vkraft i Roskilde Kom­munes arbe­jde med vide­o­formidling. Det har været en fornø­jelse at arbe­jde med Andreas Elkjær, som har en meget pro­fes­sionel arbe­jds­form, og til­gang til videomediet…….

Rune Stæhr, Kom­mu­nika­tions- og Webkon­sulent, Roskilde Kom­mune, Dig­i­talis­er­ing og Borgerservice

 

Gen­nem årene har INSP! Media fun­geret som både pro­du­cent, lyd­de­sign­er, tonemester, film- og mediekon­sulent og work­shopafhold­er for blandt andre

Ballerup Kom­mune
Det Danske Filmin­sti­tut / Filmværkstedet
dk-hostmaster
DR
DSB
Køben­havns Kommune
Maer­sk Oil
Microsoft
Orange Innovation
Roskilde Kom­mune
Roskilde Muse­um / Skjoldungelandet
Saxo.com
Skat­tem­i­nis­teri­et
Sorø Kom­mune
TV3

Privatlivspolitik